Bitcoin BTC
$ 37,825.00-1.09%
$ 7396.87 亿
19,556,775.00 BTC
1,443,225 BTC
网络状态更多
全网算力479.15 EH/s
全网难度67,957,790,298,897 (67.96 T)
每T收益(PPS)1TH/s*24H = 0.00000185 BTC
每T收益(FPPS)1TH/s*24H = 0.00000199 BTC
预测下次难度(+0.68%) 68.42 T
距离调整还剩10 天 1 小时
预计减半时间2024-04-19
距离减半剩余区块20,917
未确认交易体积 ()
24小时交易速率4.37 交易/s
当前最佳手续费0.00049BTC/kVB
矿工费/基础奖励占比8.09%
24小时活跃地址889,244
矿池算力排行
实时
预估
"实时算力"的数据来自各家矿池提供的接口
矿池实时算力7日幸运值
1
138645.84 PH/s
94.34%
2
130000.00 PH/s
105.48%
3
59562.80 PH/s
88.82%
4
55972.71 PH/s
74.01%
5
52554.14 PH/s
96.93%
6
17955.49 PH/s
-
7
16766.70 PH/s
112.18%
8
10830.00 PH/s
91.30%
9
10548.08 PH/s
-
10
8971.06 PH/s
90.65%
11
6214.38 PH/s
83.60%
12
4719.00 PH/s
49.58%
13
2178.49 PH/s
140.57%
14
472.51 PH/s
-
15
339.59 PH/s
-
最新区块更多
区块高度播报方爆块时间区块奖励
819,083
12 分钟 26 秒前
6.91065276 BTC
819,082
23 分钟 27 秒前
7.05342485 BTC
819,081
54 分钟 13 秒前
6.80655381 BTC
819,080
1 小时 2 分钟前
6.69968640 BTC
819,079
1 小时 3 分钟前
6.72371468 BTC
819,078
1 小时 5 分钟前
6.89605007 BTC
最新交易 (未确认)更多
交易哈希时间交易额
4 秒前
0.02501909 BTC
4 秒前
1.04381314 BTC
4 秒前
0.00014280 BTC
4 秒前
0.00016050 BTC
4 秒前
0.00155020 BTC
4 秒前
0.00015040 BTC
加入BTC.com矿池,即刻无忧挖矿
去挖矿
图表更多

矿池份额占比

难度

每日交易数

每日区块体积中位数

每日手续费

内存池未确认交易体积