Bitcoin BTC
$ 17,017.91+0.09%
$ 3271.93 亿
19,224,287.50 BTC
1,775,712.5 BTC
网络状态更多
全网算力249.82 EH/s
全网难度36,950,494,067,222 (36.95 T)
每T收益(PPS)1TH/s*24H = 0.00000340 BTC
每T收益(FPPS)1TH/s*24H = 0.00000348 BTC
预测下次难度(-6.80%) 34.44 T
距离调整还剩1 天 10 小时
预计减半时间2024-05-15
距离减半剩余区块74,115
未确认交易体积 ()
24小时交易速率2.49 交易/s
当前最佳手续费0.00003BTC/kVB
矿工费/基础奖励占比2.16%
24小时活跃地址813,552
矿池算力排行
实时
预估
"实时算力"的数据来自各家矿池提供的接口
矿池实时算力7日幸运值
1
67735.20 PH/s
96.68%
2
53453.08 PH/s
98.27%
3
39127.89 PH/s
89.88%
4
38811.95 PH/s
97.30%
5
22749.92 PH/s
105.03%
6
15105.57 PH/s
72.23%
7
10630.96 PH/s
73.71%
8
8566.00 PH/s
86.91%
9
6689.00 PH/s
46.24%
10
4330.76 PH/s
-
11
3599.66 PH/s
57.32%
12
2014.86 PH/s
56.54%
13
1437.62 PH/s
165.72%
14
1184.26 PH/s
144.57%
15
208.85 PH/s
-
最新区块更多
区块高度播报方爆块时间区块奖励
765,885
16 分钟 22 秒前
6.56702206 BTC
765,884
42 分钟 28 秒前
6.28779616 BTC
765,883
45 分钟 52 秒前
6.27363612 BTC
765,882
47 分钟 17 秒前
6.29855144 BTC
765,881
50 分钟 45 秒前
6.34021228 BTC
765,880
57 分钟 50 秒前
6.38017685 BTC
最新交易 (未确认)更多
交易哈希时间交易额
4 秒前
0.11999132 BTC
4 秒前
0.02755990 BTC
4 秒前
0.00668245 BTC
4 秒前
0.00677577 BTC
4 秒前
0.40792646 BTC
4 秒前
1.38983890 BTC
加入BTC.com矿池,即刻无忧挖矿
去挖矿
图表更多

矿池份额占比

难度

每日交易数

每日区块体积中位数

每日手续费

内存池未确认交易体积